封神第一部:朝歌风云 (2023)

4K电影 类型:       天影4K 6540浏览

◎译 名 Creation of the Gods I: Kingdom of Storms / 封神第一部 / 封神三部曲1 / 封神演义系列·龙之战 / 封神三部曲之妖乱国殇 / Creation of the Gods Ⅰ / Creation of the Gods Ⅰ: Kingdom of Storms
◎片 名 封神第一部:朝歌风云
◎年 代 2023
◎产 地 中国大陆
◎类 别 动作 / 战争 / 奇幻 / 古装
◎语 言 汉语普通话
◎上映日期 2023-07-15(大规模点映) / 2023-07-20(中国大陆)
◎IMDb评星  ★★★★★★★✦☆☆
◎IMDb评分  7.3/10 from 1,004 users
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6979756/
◎豆瓣评星 ★★★★☆
◎豆瓣评分 8.0/10 from 879,153 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/10604086/
◎片 长 148分钟
◎导 演 乌尔善 / Wuershan
◎演 员 费翔 / Kris Phillips | 饰 商王殷寿
李雪健 / Xuejian Li | 饰 西伯侯姬昌
黄渤 / Bo Huang | 饰 姜子牙
于适 / Yosh Yu | 饰 姬发
陈牧驰 / Luke Chen | 饰 殷郊
娜然 / Narana Erdyneeva | 饰 苏妲己
此沙 / J_Black | 饰 杨戬
武亚凡 / Yafan Wu | 饰 哪吒
夏雨 / Yu Xia | 饰 申公豹
袁泉 / Quan Yuan | 饰 姜王后
王洛勇 / Luoyong Wang | 饰 比干
侯雯元 / Wenyuan Hou | 饰 崇应彪
黄曦彦 / Tim Huang | 饰 姜文焕
李昀锐 / Yunrui Li | 饰 鄂顺
杨玏 / Le Yang | 饰 伯邑考
陈坤 / Kun Chen | 饰 元始天尊
许还山 / Huanshan Xu | 饰 帝乙
高曙光 / Shuguang Gao | 饰 殷启
冯绍峰 / Shaofeng Feng | 饰 太乙真人
杨立新 / LiXin Yang | 饰 东伯侯姜桓楚
丁勇岱 / Yongdai Ding | 饰 南伯侯鄂崇禹
高冬平 / Dongping Gao | 饰 北伯侯崇侯虎
徐冲 / Ashton Xu | 饰 苏护
韩鹏翼 / Pengyi Han | 饰 雷震子
单敬尧 / Nick | 饰 苏全孝
吴汉坤 / Ken Wu | 饰 辛甲
百力嘎 / Bayalag | 饰 吕公望
刘乐 / Willington Liu | 饰 太颠
许翔 / Xiang Xu | 饰 黄元济
刘涵 / Han Liu | 饰 姚庶良
徐菲 / Fei Xu | 饰 钟志明
孙睿 / Rooy Sun | 饰 金葵
耿业庭 / Yeting Geng | 饰 孙子羽
金志浩 / Zhihao Jin | 饰 马兆
屈愉超 / Yucao Qu | 饰 曹宗
黄涛 / Tao Huang | 饰 彭祖寿
樊汶东 / Wendong Fan | 饰 武高逵
姜宝成 / Baocheng Jiang | 饰 郑伦
阿仁 / Aren | 饰 苏全忠
米铁增 / Tiezen Mi | 饰 商容
僧格仁钦 / Senggerenqin | 饰 殷破败 / 魔礼青
马文忠 / Wenzhong Ma | 饰 尤浑
宁文彤 / Wentong Ning | 饰 费仲
张经伟 / Jingwei Zhang | 饰 飞廉
杨添皓 / Tianhao Yang | 饰 赤精子
李泽宇 / Zeyu Li | 饰 广成子
夏晨旭 / Chenxu Xia | 饰 玉鼎真人
宋宁峰 / Ningfeng Song | 饰 黄龙真人
俞颖 / Ying Yu | 饰 慈航道人
吴超 / Chao Wu | 饰 灵宝大法师
杨大鹏 / Dapeng Yang | 饰 惧留孙
赵磊 / Lei Zhao | 饰 普贤真人
张振煊 / Zhenxuan Zhang | 饰 文殊广法天尊
宋渡宇 / Duyu Song | 饰 清虚道德真君
文波 / Bo Wen | 饰 道行天尊
图门巴雅尔 / Tumenbayaer | 饰 祖伊
慕晓博 / Xiaobo Mu | 饰 姜环
春晓 / Xiao Chun | 饰 云霄
其勒木格 | 饰 碧霄
张雪菡 / Xuehan Zhang | 饰 琼霄
钱波 / Bo Qian | 饰 散宜生
巴雅尔图 / Bayaertu | 饰 南宫适
吴兴国 / Hsing-kuo Wu | 饰 闻仲
那尔那茜 / Nashi | 饰 邓婵玉
刘潮 / Chao Liu | 饰 太鸾
张艺泷 / Yilong Zhang | 饰 魔礼海
孙煌辰 / Huangchen Sun | 饰 魔礼红
艾力江·库尔班 | 饰 魔礼寿
孙鹏 / Peng Sun | 饰 城门吏
徐学亭 / Xueting Xu
◎编 剧 冉平 / Ping Ran
冉甲男 / Jia-nan Ran
乌尔善 / Wuershan
曹升 / Sheng Cao
许仲琳 / Zhonglin Xu
◎制  片  人 江志强 / William Kong
黄渤 / Bo Huang
李雳
宋歌 / Ge Song
吴学军
孙晔
郑志昊 / Zhihao Zheng
孙忠怀 / Zhonghuai Sun
陈超 / Caspar Chen
赵海城 / Haicheng Zhao
严雪峰
罗珊珊 / Shanshan Luo
王垂林 / Chuilin Wang
王波
贾淕 / Lu Jia
李国栋 / Guodong Li
李超
杜扬 / Du Yang
乌尔汗
乌尔善 / Wuershan
张博 / Bo Zhang
周祖杰 / Zujie Zhou
晏晶 / Jing Yan
侯晓楠 / Xiaonan Hou
王娟 / Juan Wang
黄群飞 / Qunfei Huang
李卫强 / Weiqiang Li
张焱 / Yan Zhang
孔琳 / Lin Kong
张若思 / Ruosi Zhang
张思阳 / Siyang Zhang
张甲勇 / Jiayong Zhang
管晓亮 / Xiaoliang Guan
郑诚 / Cheng Zheng
王宇 / Yu Wang
齐芳 / Fang Qi
齐博文 / Bowen Qi
戴珊 / Shan Dai
卢鹏飞 / Pengfei Lu
韩慧敏 / Huimin Han
李金蕾 / Jinlei Li
卢洋 / Yang Lu
张艳梅 / Yanmei Zhang
李挺伟
张莉 / Li Zhang
◎音 乐 蒙柯卓兰 / Monkodran
戈迪·哈布 / Gordy Haab
于飞 / Fei Yu
阿云嘎 / Ayanga
朱哲琴 / Dadawa Chu
◎摄 影 王昱 / Yu Wang
包翔宇 / Nomura Shin
郝峰
斯国义 / Guoyi Si
颜代尧 / Daniel Yan
◎剪 辑 黄烁 / Shuo Huang
张嘉辉 / Ka-fai Cheung
杜媛 / Yuan Du
◎选 角 卢勇 / Yong Lu
◎美 术 叶锦添 / Timmy Yip
邱生 / Sheng Qiu
张成
黄宝荣 / Bao-Rong Huang
赵首艺 / Shouyi Zhao
纪兆龙 / Zhaolong Ji
李云中 / Yunzhong Li
◎服 装 叶锦添 / Timmy Yip
赖宣吾 / Hsuan-wu Lai
◎制片管理 房英春 / Yingchun Fang
◎副  导  演 张博维 / Bowei Zhang
刘俊夫 / Junfu Liu
◎音 效 杨江 / Jiang Yang
赵楠 / Nan Zhao
◎视觉特效 道格拉斯·汉斯·史密斯 / Douglas Hans Smith
约书亚·布赖尔 / Joshua Bryer
杰瑞米·鲍尔 / Jeremy Ball
吴伊蓓 / Tiffany Wu
加文·博伊尔 / Gavin Boyle
◎动作特技 桑林 / Sang Lin
蒂姆·王 / Tim Wong
苏荣 / Rong Su
比尔·劳伦斯 / Bill Lawrence
◎其 它 巴里·M·奥斯本 / Barrie M. Osborne
詹姆斯·夏慕斯 / James Schamus
芦苇 / Wei Lu
刘易程 / Yicheng Liu
郝明君 / Mingjun Hao
王瀚琦 / Hanqi Wang
马映秋 / Yingqiu Ma
韩汝雪 / Ruxue Han
邢占宇 / Zhanyu Xing
刘天池 / Tianchi Liu
渠敬东 / Jingdong Qu
李镭 / Lei Li
施爱东 / Aidong Shi
向进 / Xiang Jin
卢勇 / Yong Lu
苏荣 / Rong Su
比尔·劳伦斯 / Bill Lawrence
吴芳美
李云中 / Yunzhong Li
四季
赵彦博 / Yanbo Zhao
伯纳黛特·维纳 / Bernadett Werner

◎简 介

天寒地冻,杀气逼人。大商二王子殷寿(费翔 饰)带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护,却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己(娜然 饰)的身上,被殷寿带回朝歌献给父王和王兄。夜宴之上,大王子智乱神迷,拔剑弑父。在此之后,殷寿继承王位,而天降灾异又迫使他做出自焚祭天的决定。与此同时,昆仑仙人姜子牙(黄渤 饰)携封神榜下山,寻找天下共主,以期救拔苍生。在朝歌期间,他觉察到殷寿的残暴,遂匆匆逃离。另一方面,曾视殷寿为明主的王子殷郊(陈牧驰 饰)以及西伯侯质子姬发(于适 饰)也发现了商王的私欲和妲己的诡异之处。
阴云密布的朝歌,即将掀起一场血雨腥风……

◎获奖情况

第18届中国长春电影节 (2023)
金鹿奖 最佳影片奖(提名)
金鹿奖 最佳导演(提名) 乌尔善
金鹿奖 最佳摄影(提名) 王昱
金鹿奖 最佳音乐(提名) 蒙柯卓兰
金鹿奖 最佳剪辑 黄烁,张嘉辉,杜媛

◎幕后揭秘

据悉,早在《封神三部曲》筹备之初,乌尔善导演就已经下定决心,不选用流量演员,而是开设“封神演艺训练营”,从无到有潜心打造全新的“质子旅”角色。为此剧组自2017年2月开始在全球华人范围内进行了大规模的演员招募。从15000人中甄选出1400人由导演亲自面试,最终筛选出二十多位年轻演员进入“封神演艺训练营”。“封神演艺训练营”是导演乌尔善的一次大胆尝试,在此之前,中国电影还没有这样一个综合、全面且训练强度如此大的演员训练营。

乌尔善导演曾在采访中透露:对新人演员的要求就是两年的时间全部交给剧组,所有的时间受剧组的管理。新人演员要接受24周专业课程的训练,24周里每天不少于12小时的封闭课程,一周训练6天,从表演、格斗、马术、古乐、传统文化、影片分析还有塑身各个方面进行训练,不断突破自身极限,只为达到导演对于“质子旅”的严苛要求。他们每日清晨五点半便开始海边跑步、器械训练等体能课程。除此之外,课程还以“礼、乐、射、御、书、数”的“君子六艺”为基础,开设了武术、马术、弓箭、塑身等动作课程,并辅以科学的营养配餐,高效塑造演员强健的体魄和符合古代战士身材的肌肉线条。另外,还有鼓乐课、古琴课等音乐课程,先秦文化史、礼仪课、影片赏析等文化课程,全方位的培养角色所需的技能与素质。预告片中“质子旅”策马穿越火墙、弯弓骑射等高难度动作,均由新人演员亲自完成,阳刚之气跃然画中,征战沙场的磅礴气势扑面而来。

网友评论6

 1. 0楼
  isychobits:

  杜比链接失效

  2023-09-25 下午2:03
 2. 0楼
  Mango_495:

  杜比失效啦

  2023-09-25 上午11:55
 3. 0楼
  yanyucongrong:

  要赞 咱

  2023-09-24 上午10:02
 4. 0楼
  rgbone:

  必须赞

  2023-09-23 下午8:30
 5. 0楼
  wenzhouren:

  4K Dolby Vision失效了

  2023-09-22 下午11:26
 6. 0楼
  爱上全景声:

  就是这么快 牛 而且是4k

  2023-09-22 上午10:07

发表评论

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

郑重声明:本站所有内容采集均来自互联网,我们不提供任何上传、存储、播放,若侵犯您的权益请邮件联系tianying4k@163.com,我们将尽快处理。