长津湖 (2021)

4K电影 类型:     天影4K 4413浏览

◎译 名 The Battle at Lake Changjin / 冰雪长津湖 / 抗美援朝 / 长津湖之战 / Battle of Chosin Reservior
◎片 名 长津湖
◎年 代 2021
◎产 地 中国大陆 / 中国香港
◎类 别 剧情 / 历史 / 战争
◎语 言 汉语普通话 / 英语
◎上映日期 2021-09-30(中国大陆)
◎IMDb评星  ★★★★★✦☆☆☆☆
◎IMDb评分  5.5/10 from 3,703 users
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt13462900/
◎豆瓣评星 ★★★✦☆
◎豆瓣评分 7.4/10 from 740,043 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25845392/
◎片 长 176分钟
◎导 演 陈凯歌 / Kaige Chen
徐克 / Hark Tsui
林超贤 / Dante Lam
宁海强 / Haiqiang Ning
◎演 员 吴京 / Jing Wu | 饰 伍千里
易烊千玺 / Jackson Yee | 饰 伍万里
段奕宏 / Yihong Duan | 饰 谈子为
朱亚文 / Yawen Zhu | 饰 梅生
李晨 / Chen Li | 饰 余从戎
韩东君 / Elvis Han | 饰 平河
胡军 / Jun Hu | 饰 雷公 / 雷睢生
张涵予 / Hanyu Zhang | 饰 宋时轮
黄轩 / Xuan Huang | 饰 毛岸英
欧豪 / Oho Ou | 饰 杨根思
史彭元 / Pengyuan Shi | 饰 张小山
李岷城 / Mincheng Li | 饰 柯大川
唐国强 / Guoqiang Tang | 饰 毛泽东
杨一威 / Yiwei Yang | 饰 何长贵
周小斌 / Xiaobin Zhou | 饰 彭德怀
林永健 / Yongjian Lin | 饰 邓华
王宁 / Ning Wang | 饰 张师长
刘劲 / Jin Liu | 饰 周恩来
卢奇 / Qi Lu | 饰 邓小平
王伍福 / Wufu Wang | 饰 朱德
耿乐 / Le Geng | 饰 老杨 / 杨营长
曹阳 / Yang Cao | 饰 伍母
李军 / Jun Li | 饰 伍十里
王同辉 / Tonghui Wang | 饰 断臂站长
艾米 / Aimee | 饰 红围巾女兵
石昊正 / Haozheng Shi | 饰 二排长
许明虎 / Tiger Xu | 饰 沈海龙
刘沙 / Sha Liu | 饰 刘少奇
王健 / Jian Wang | 饰 任弼时
吴铁梁 / Tieliang Wu | 饰 董必武
张笑君 / Xiaojun Zhang | 饰 陈云
吴卫东 / Weidong Wu | 饰 彭真
周惠林 / Huilin Zhou | 饰 罗荣桓
贺镪 / Qiang He | 饰 聂荣臻
赵永占 / Yongzhan Zhao | 饰 高岗
王洪涛 / Hongtao Wang | 饰 邓子恢
成国栋 / Guodong Cheng | 饰 林伯渠
林京来 / Jinglai Lin | 饰 李富春
褚栓忠 / Shuanzhong Chu | 饰 张闻天
张一鸣 / Yiming Zhang | 饰 胡乔木
陆苇 / Wei Lu | 饰 杨尚昆
田征 / Zheng Tian | 饰 叶子龙
张宁江 / Ningjiang Zhang | 饰 雷英夫
刚毅 / Yi Gang | 饰 洪学智
王燕阳 / Yanyang Wang | 饰 杨凤安
蔡心 / Xin Cai | 饰 高瑞欣
孙渤洋 / Boyang Sun | 饰 参谋
郭建 / Jian Guo | 饰 陶勇
李易泽 | 饰 副参谋长
戴路 / Lu Dai | 饰 师参谋长
那志东 / Zhidong Na | 饰 覃健
刘欣杰 / Xinjie Liu | 饰 谢有法
李博 / Bo Li | 饰 张翼翔
韩伯维 / Bowei Han | 饰 廖政国
贾兴钢 / Xinggang Jia | 饰 张仁初
闫鹏 / Peng Yan | 饰 李耀文
史磊 / Lei Shi | 饰 彭德清
王冠淇 / Guanqi Wang | 饰 刘浩天
王志刚 / Zhigang Wang | 饰 参谋
王子龙 / Zilong Wang | 饰 警卫员
张晨音 / Chenyin Zhang | 饰 警卫员
吴东健 / Dongjian Wu | 饰 警卫员
李卓扬 / Zhuoyang Li | 饰 李持正
刘治威 / Zhiwei Liu | 饰 奇天行
何跃飞 / Yuefei He | 饰 广福生
唐志强 / Zhiqiang Tang | 饰 周捷行
胡学良 / Xueliang Hu | 饰 宋庆生
辛玉波 / Yubo Xin | 饰 尹海峰
张跃 / Yue Zhang | 饰 刘志毅
贺广治 / Guangzhi He | 饰 古沧州
谢京达 / Jingda Xie | 饰 陈初生
张镭 / Lei Zhang | 饰 李茂才
刘津彤 / Jintong Liu | 饰 宣强
黄晓航 / Xiaohang Huang | 饰 魏前进
曹敖日格勒 | 饰 望丁
张志坤 / Zhikun Zhang | 饰 高大山
章小磊 / Xiaolei Zhang | 饰 方华彰
宋玉臣 / Yuechen Song | 饰 梁有地 / 梁实
潘展展 / Zhanzhan Pan | 饰 魏前进
孙毅 / Yi Sun | 饰 小叶
庄小龙 / Xiaolong Zhuang | 饰 杨文健
王振威 / Zhenwei Wang | 饰 吴秋生
陈泽轩 / Zexuan Chen | 饰 田向南
李小锋 / Xiaofeng Li | 饰 钟定一
赵亦涵 / Yihan Zhao | 饰 王凯
张玉波 / Yubo Zhang | 饰 魏威
张修 / Xiu Zhang | 饰 贾民生
唐琳森 / Linsen Tang | 饰 崔小飞
朱光明 / Guangming Zhu | 饰 唐茂林
尹元章 / Yuanzhang Yin | 饰 艄公
蒋潇林 / Xiaolin Jiang | 饰 通信员
张志勤 / Zhiqin Zhang | 饰 师长
程亦 / Yi Cheng | 饰 师长传令兵
杨灿 / Can Yang | 饰 车厢内传令兵
克里斯托弗·托德·埃文斯 / Christopher Todd Evans | 饰 副官
吴明杭 | 饰 七连战士
詹姆斯·菲尔伯德 / James Filbird | 饰 道格拉斯·麦克阿瑟
约翰·克鲁兹 / John Cruz | 饰 史密斯少将
黎艾蒙 / Aimeng Li
歪歪 / Fuzheng Zhang | 配 张小山
安地 / Andy Friend | 饰 阿尔蒙德少将
孙国帅 / Sun Guoshuai | 饰 巴隆
杰古 / Diego Dati | 饰 艾瑞克
马蒂亚斯·洛里里 / Matias Lorieri | 饰 Commander
基里洛·舒尔加 / Kyrylo Shulga | 饰 小杰登
张远韬 / Yuantao Zhang
◎编 剧 兰晓龙 / Xiaolong Lan
黄建新 / Jianxin Huang
◎制  片  人 于冬 / Dong Yu
黄建新 / Jianxin Huang
陈凯歌 / Kaige Chen
徐克 / Hark Tsui
林超贤 / Dante Lam
陈红 / Hong Chen
施南生 / Nansun Shi
梁凤英 / Candy Leung
刘绍勇
蒋德富 / Defu Jiang
曲吉小江 / Xiaojiang Quji
樊路远 / Luyuan Fan
吴京 / Jing Wu
◎音 乐 王之一 / Zhiyi Wang
梁皓一 / Elliot Leung
◎摄 影 罗攀 / Pan Luo
鲍德熹 / Peter Pau
高虎 / Hu Gao
谢忠道 / Kenny Tse
黄永恒 / Wing-Hung Wong
丁豫 / Yu Ding
蔡文龙
◎剪 辑 麦子善 / Marco Mak
李点石 / Dianshi Li
何永祎 / Yongyi He
◎美 术 张和平 / Heping Zhang
霍廷霄 / Tingxiao Huo
陆苇 / Wei Lu
林伟健 / Lam Wai Kin
何志恒
◎服 装 张婷
◎制片管理 杨霞 / Yang Xia
施翔 / Shi Xiang
◎副  导  演 徐正阳
崔衡 / Cui Heng
◎音 效 史蒂夫·伯吉斯 / Steve Burgess
王丹戎 / Danrong Wang
◎视觉特效 郑杰
◎动作特技 林峰 / Feng Lin
董玮 / Wai Tung
杨帅 / Shuai Yang
◎其 它 王树增 / Wang Shuzeng
舞当派 / wutungpai

◎简 介

电影以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景,讲述了一段波澜壮阔的历史:71年前,中国人民志愿军赴朝作战,在极寒严酷环境下,东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神一路追击,奋勇杀敌,扭转了战场态势,打出了军威国威。

◎获奖情况

第40届香港电影金像奖 (2022)
最佳剪接(提名) 李点石,何永祎,麦子善
最佳音响效果(提名) 史蒂夫·伯吉斯,王丹戎,尹杰
最佳视觉效果(提名) 徐克,杨文杰

第35届中国电影金鸡奖 (2022)
最佳故事片
最佳导演 陈凯歌,徐克,林超贤
最佳编剧(提名) 黄建新,兰晓龙
最佳男主角(提名) 吴京
最佳男配角(提名) 朱亚文
最佳美术(提名) 林伟健,何志恒,霍廷霄,陆苇
最佳剪辑(提名) 李点石,何永祎,麦子善
最佳音乐(提名) 王之一,李野,梁皓一

第36届大众电影百花奖 (2022)
最佳故事片
最佳导演(提名) 陈凯歌,徐克,林超贤
最佳编剧(提名) 黄建新,兰晓龙
最佳男主角(提名) 吴京
最佳男配角(提名) 朱亚文

第19届中国电影华表奖 (2023)
优秀故事片奖
优秀导演奖 陈凯歌,徐克,林超贤
优秀电影音乐奖 王之一,李野,梁皓一

第16届中国长春电影节 (2021)
金鹿奖 最佳剪辑奖 李点石,何永祎,麦子善
金鹿奖 最佳影片奖

第13届澳门国际电影节 (2021)
金莲花奖 最佳故事片大奖
金莲花奖 最佳导演奖(提名) 陈凯歌,徐克,林超贤
金莲花奖 最佳男主角(提名) 吴京
金莲花奖 最佳编剧(提名) 黄建新,兰晓龙
金莲花奖 最佳摄影(提名) 谢忠道,蔡文龙,黄永恒,高虎,罗攀

网友评论8

 1. 12楼
  WH20010911:

  这下载速度怎么这么慢啊

  2023-05-20 下午1:36

发表评论

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

郑重声明:本站所有内容采集均来自互联网,我们不提供任何上传、存储、播放,若侵犯您的权益请邮件联系tianying4k@163.com,我们将尽快处理。